Video Rental Shop

Câu chuyện về 1 em gái giàu có, nhiều tiền đi thuê đĩa :v

Chap 1
Chap 2

Advertisements