Partition

pic.png

Thể loại: Comedy, Webtoons, Yuri

Tác giả: Team TEA COZY

Tình trạng: Completed (Raw)

Nội dung: 2 em mới vào công ty, tính cách đối cmn ngược ” 3 ” liệu có chuyện gì xảy ra được nhỉ?!

Link đọc:

Prologue        Chap 01

Advertisements