Partition

pic.png

Thể loại: Comedy, Webtoons, Yuri

Tác giả: Team TEA COZY

Tình trạng: Completed (Raw)

Nội dung: 2 em mới vào công ty, tính cách đối cmn ngược ” 3 ” liệu có chuyện gì xảy ra được nhỉ?!

Link đọc:

Prologue        Chap 01

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s