[Pixiv Series] Vô đề

Bìa.png

Tên: Không có 
Tác giả: Mikanuji – Tác giả của Now loading…
Chuyện về 1 em gái văn phòng và 1 em xăm trổ bị bạo hành nhưng đảm đang vcđ :((

Có thể có phần sau  tuỳ thuộc vào ý tác giả 

Advertisements

One thought on “[Pixiv Series] Vô đề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s