Oomuroke

0003

Tên: Oomuroke

Thể loại: Comedy, Slice of life, Yuri

Tác giả: Namori

Tình trạng: Ongoing

Trans: Maki

Edit: Maki, Ryoushi

Nội dung:

Là phần ngoại truyện của Yuru Yuri về gia đinh Sakurako :3

Link đọc

Chap 20              Chap 21              Chap 22              Chap 23

Chap 24              Chap 25              Chap 26              Chap 27

Chap 28              Chap 29              Chap 30              Chap 31

Chap 32              Chap 33              Chap 34              Chap 35

Chap 36